Trainers in de Zorg

Coaching & training voor medewerkers in de Zorg

 Trainers in de zorg coacht en traint medewerkers en teams in de zorg.

 • Vinden medewerkers het lastig om vanuit één lijn samen te werken?
 • Praten ze over elkaar in plaats van met elkaar?
 • Gaan patiënten/ cliënten/ familieleden of anderen soms over grenzen van medewerkers en de organisatie?
 • Lijkt negativiteit besmettelijk en de inzetbaarheid te beïnvloeden?
1 Home
teamwork-2198961
heart-care-1040229_1920

Het vergt moed om patronen te zien en inzet om ze ook daadwerkelijk te doorbreken. Veranderen vraagt focus, zowel persoonlijk als in teams. Maar waar een wil is, is een weg. En daar zit hem nou net de crux. Zorgmedewerkers zijn vaak al zo opgeslokt door de waan van de dag dat de wil om te veranderen soms ver weg lijkt. Het loont om met je team gaan zitten en iedereen mee te nemen in waar je naar toe wilt, want dat motiveert. Samen streven we naar een optimaal functionerend en gemotiveerd team, dat de beste zorg kan bieden aan hun patiënten / cliënten.


Aanspreekcultuur

Horen, zien en zwijgen. Over het algemeen zijn medewerkers het roerend met elkaar eens dat elkaar aanspreken op gedrag belangrijk is om de werksfeer en kwaliteit van zorg te verbeteren. Als de meerderheid wel wil, hoe kan het dan toch dat de conventie van wegkijken en zwijgen het werkklimaat blijft bepalen?


Één van de redenen is dat de drang en het belang om erbij te horen een oerkracht is. Daarmee wordt het persoonlijke risico van de ander aanspreken te groot en doen we het dus liever niet. Zodoende werkt enkel het inzetten van feedbacktrainingen voor medewerkers, met als streven een aanspreekcultuur te creëren, onvoldoende om je doel te bereiken. 


Om een aanspreekcultuur te realiseren is het nodig dat de aanpak meer van strategische aard is. Verbonden aan de missie en visie van de organisatie en voorgeleefd door het bestuur, MT en middenkader.

Daarnaast is investeren in het reflecterend vermogen van medewerkers ook essentieel. (Zelf)reflectie ligt aan de basis om te komen tot elkaar aanspreken op gedrag.


Een aantal voordelen van een aanspreekcultuur op een rijtje:

 • Verzuim neemt af met ca. 15% en verloop met 11%.
 • De resultaten verbeteren aanzienlijk met zowel een productiviteitsstijging als een omzetstijging.
 • Ongeveer 16% kostenbesparing is mogelijk.
 • Negatief gedrag verspreidt zich niet verder en neemt af;
 • Het gevoel van psychologische veiligheid neemt toe.

                                 Bron: Aanspreken? Gewoon doen!                                            Gytha Heins


Trainers in de zorg gaat graag met je in gesprek om de mogelijkheden te verkennen van het realiseren van een aanspreekcultuur binnen jullie organisatie.

Communicatie

Bij Trainers in de Zorg begrijpen we het belang van effectieve communicatie. Onze trainingen richten zich op het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en patiënten, evenals binnen teams. We bieden praktische tools en strategieën om professionele communicatie te bevorderen. Wat resulteert in betere zorgervaringen en prettiger samenwerken binnen de teams

We zijn er van overtuigd dat goede communicatie één van de sleutels is tot het bieden van uitstekende kwaliteit van zorg. We staan klaar om medewerkers te ondersteunen en hen te helpen om hun communicatieve vaardigheden te versterken.

Burn-out preventie en Duurzame inzetbaarheid

Iemand is niet van de ene op de andere dag opgebrand, dat is een proces. De kunst is om zowel de mentale als fysieke klachten te leren herkennen en op tijd in te grijpen. Weten welke factoren een rol spelen in het ontstaan van het burn-out proces en eerlijk in de spiegel kijken helpen in het voorkomen van klachten en uitval. Wat kan een organisatie voor betekenen en welke keuzes heb je zelf te maken. Uiteindelijk gaat het om een gezonde balans in werk en leven.


Wij vinden het belangrijk te investeren in de mentale en emotionele gezondheid van zorgverleners en helpen graag bij het bevorderen hun welzijn.

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling gaat over welk doel je met je team wilt bereiken en de wijze waarop je daaraan bouwt. Hierover in gesprek gaan met het team is daar onderdeel van. Met het gezamenlijke doel als uitgangspunt gaan we vervolgens aan de slag met de thema's die naar voren zijn gekomen. 


Trainers in de zorg biedt maaktwerkprograma's en door middel van persoonlijke begeleiding en interactieve workshops helpen wij zorg-professionals om hun teamvaardigheden te verberbeteren en een positieve werkcultuur te creëren.

Omgaan met norm-overschrijdend gedrag en agressie

Het treft ons elke keer weer, de verhalen die medewerkers vertelen als het gaat over normoverschrijdend gedrag en agressie. De mondigheid in de zorg neemt toe, wat in principe prima is. Maar steeds vaker leidt het tot norm-overschrijdend gedrag dat alle perken te buiten gaat. 


Tijdens de training gaan we aan de slag met afstand en nabijheid. Daarnaast gaan we in gesprek over de wat is dan de norm? De deelnemers leren herkennen de verschillende bronnen van norm-overschreidendgedrag en hoe te de-escaleren. 


Aan het einde van de training kan de deelnemer:

 • de verschillende bronnen van agressie herkennen;
 • interventies bij norm-overschrijdend gedrag en agressie demonstreren;
 • gedrag begrenzen;
 • een agressie gerelateerde situatie beter inschatten;
 • benoemen wat de fysieke reacties kunnen zijn bij norm-overschrijdend gedrag en agressie.


  Trainers in de zorg leert zorgprofessionals vroegtijdig stress signalen te herkennen en daar professioneel op te anticiperen. Het vergroot het zelfvertrouwen van medewerkers als weten welk invloed ze zelf kunnen hebben op de situatie.