blanco notitieblok

Open trainingsvraag

Elke opdracht benaderen we open-minded en kijken we naar de trainings- of ontwikkelvraag. We gaan in gesprek over waar de behoefte ligt en wat het doel van de training van de leidinggevende en/of manager is. Wij committeren ons aan het doel van de opdrachtgever.

Soms gaat het over een combinatie van ontwikkelvragen, dan stemmen wij ons programma daar op af. Een andere keer is het minder duidelijk waar nu precies de angel zit. In gesprek met de opdrachtgever gaan we dan op onderzoek en bieden we ook mogelijkheden om meer helderheid te krijgen wat er nu echt speelt en er nodig is.

Voor alle duidelijkheid, als het een trainingsvraag betreft waarvan wij niet de expertise kunnen bieden zullen we daar ook open in zijn. Voor ons staat een tevreden klant die optimaal in zijn trainings- & ontwikkelvraag wordt bediend voorop.