twee botsende vuisten

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie

Het treft ons elke keer weer hoezeer medewerkers onder de indruk zijn als ze alle verhalen van elkaar hebben gehoord tijdens een training grensoverschrijdend gedrag & agressie. De mondigheid van patiënten en familie neemt toe en dat is wat Trainers in de Zorg betreft een goede ontwikkeling.

Maar er is een groot verschil tussen mondigheid & assertief zijn en dwingend & respectloos communiceren. Om nog maar te zwijgen over de vrijheden die soms patiënten maar ook collega's (in alle lagen van de organisatie) zich permitteren. Dát is ook waar omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie over gaat. Door concreet te oefenen met een trainingsacteur ga je ervaren wat escalatie verhogend werkt en welke gespreksvaardigheden je kunt inzetten om te de-escaleren. En hoe begrens je iemand die jouw grens overschrijdt. We leren je de verschillende typen van agressie te herkennen en stap voor stap op juiste wijze te interveniëren.

Opbrengst

  • meer weerbaar in agressie gerelateerde situaties
  • inzicht in de verschillende vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag
  • stappen van interventies bij agressie
  • inzicht in fysieke reacties bij agressie
  • begrenzen van gedrag
  • afspraken over waarden en normen en omgaan met elkaar