twee handen met het woord feedback

Feedback

Feedback geven en ontvangen speelt een belangrijke rol in een positieve organisatie- en afdelingscultuur. In de zorg betekent dit op competente wijze te zeggen wat nodig is, gericht op een goede samenwerking en optimale patiëntenzorg.

Voor het intrainen van de vaardigheid feedback maken we gebruik van actieve werkvormen. We gaan in een op feedback geven en ontvangen waarbij de deelnemers zelf in beweging zijn en de stappen zich eigen maken. Afhankelijk van de trainingsvraag en de werksetting kan een ervaringsgerichte feedbacktraining met trainingsacteur ook heel effectief zijn.

Uiteraard realiseren wij ons dat vanuit de dagelijkste dynamiek op het werk deelnemers ook redenen ervaren om geen feedback te geven. Waarbij de angst voor consequenties of verstoorde werkrelatie vaak overheerst. Patiëntveilig communiceren, vereist echter dat we in staat zijn een goede (werk)relatie op te bouwen en te onderhouden. Gericht op goede samenwerking en optimale (patiënten)zorg. De deelnemers gaan aan de hand van eigen casuïstiek met de feedback methode aan de slag. Dit biedt de deelnemers de kans om het aangeleerde direct te gebruiken in de praktijk.

Opbrengst:

  • meer onderlinge openheid gericht op professioneel gedrag
  • aanleren van de methode van feedback
  • bekend raken met constructief feedback geven
  • aandacht voor constructief feedback ontvangen
  • handvatten voor het omgaan met de spanning van feedbac
  • tips voor het hanteren van feedback waarin je je niet herkent