netwerk van tandwielen

Effectief samenwerken

Dit is een ervaringsgerichte training die de teamdynamiek in beeld brengt en de soms lastige situaties waarin een team kan belanden 'pijnlijk' duidelijk maakt.

Na de eerste kennismaking starten we met een opdracht. Waarbij naar voren komt dat in een goed werkend team zeer verschillende persoonlijkheden samenkomen en dat dit écht belangrijk is. Tijdens de dagelijkse dynamiek van de werkvloer leef je snel langs elkaar heen, waardoor het ook niet altijd duidelijk is wat er misgaat in de communicatie. Ergernissen kunnen dan ongemerkt de boventoon gaan voeren.

Tussendoor wordt er door de trainers feedback gegeven en tijdens de evaluatie worden observaties en inzichten op tafel gelegd. Dit biedt de deelnemers de kans om direct te ervaren op welke manier zij zowel verbaal als non-verbaal overkomen, waarbij we o.a. verder kunnen insteken op het ontwikkelen van een gezond en effectief samenwerkend team.

Opbrengst

  • helderheid over de rollen en wijze van samenwerken het team
  • concrete verbeterpunten
  • oefenen met assertiviteit
  • feedback geven en ontvangen
  • meer zelfbewustzijn voor de professional in de zorg