groene dennentak

Duurzame inzetbaarheid

Werknemers in de zorg kunnen tegen veel problemen aanlopen in hun beroep en het functioneren binnen een team. Teambuilding kan ingezet worden als er behoefte is aan meer professionele ontwikkeling van een team medewerkers. Werkdruk, stressklachten, veranderende organisatie, negatieve teamsfeer en gevoel van vastzitten en niet vooruit kunnen, allemaal zaken die kunnen bijdragen in een verminderd gevoel van bekwaamheid als team en binnen het werk.

Door middel van specifieke teambuilding kan men samen meer grip krijgen op de werksituatie. Tijdens een teambuildingsdag gaan we een samenwerking aan waarbij de ontwikkelvraag van het team centraal staat. Zie ook: team training. TEAM: Together Everyone Achieves More.

Opbrengst

  • met meer plezier en motivatie naar het werk
  • inzicht krijgen in team functioneren, krachten en belemmeringen
  • vergroten van stressbestendigheid door beter omgaan met stressklachten
  • vergroten van teamvertrouwen en kennis over teamwerking
  • aanleren van nieuwe vaardigheden en competenties
  • effectiever werken aan doelen