Boeken op een plank

Drive en Werkwijze

Trainers in de Zorg vaart een eigen koers

Drive

Door onze achtergrond in de zorg kennen we de werkomgeving van de medewerkers in de zorg. We weten van de mooie kanten van het werken met mensen, het gevoel dat je iets bijdraagt en dat wat je doet ertoe doet. We weten van het gevoel van onvermogen dat je soms kan hebben bij ingrijpende situaties. We weten van de toegenomen mondigheid van patiënten en familie. We weten van de ongeschreven regels en de cultuur van omgaan met elkaar.

Het vergt moed om het anders te gaan doen, anders te communiceren, te kiezen voor fijner samenwerken en patronen te doorbreken. Medewerkers in de zorg zijn moedige mensen, anders kunnen ze het werk niet doen wat ze doen. Al blijkt moedig zijn, om bijvoorbeeld ongewenst gedrag, een (bijna) incident of ineffectieve patronen bespreekbaar te maken, nog niet zo eenvoudig. Toch is juist dat nodig om verandering te bewerkstelligen. Trainers in de Zorg kijkt naar het team in zijn geheel, naar de eigen ontwikkeling van een medewerker én naar de functie verantwoordelijkheden van een professional.

We bieden kennis, inzicht én concrete handvatten om anders te doen. Met als doel: plezier in het werk, tevreden patiënten/cliënten en prettige samenwerking, kortom een werkplek waar je energie van krijgt!

Werkwijze

Bij interesse of gewoon eens willen weten wie wij zijn en wat we doen maken we een afspraak en hebben we een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We vinden het leuk om te horen wat opdrachtgevers in de zorg beweegt en delen graag onze drive en expertise.

Wanneer de behoefte bestaat nader met elkaar in gesprek te gaan of er is al een gerichte vraag en er is sprake van wederzijdse klik, dan maken we een vervolgafspraak. Tijdens deze afspraak gaan we in op de trainings- of ontwikkelvraag en de doelen die daarbij horen. Bij goedbevinden maken we vervolgens graag een voorstel met de trainingsdoelen waarop we contracteren en de verwachtte investering. Afhankelijk van het fiat worden vervolgafspraken gemaakt. Uiteraard blijven we in alle fasen van de opdracht met elkaar in contact en kunnen waar nodig bijsturen.

Ook al zijn er overeenkomende thema's, elke opdracht is uniek en gaan we in op de specifieke trainings- en ontwikkelvragen. Dat betekent ook dat de stappen die we nemen in het trainingstraject niet standaard hoeven te zijn. We gaan graag met je in gesprek om tot een win-win te komen.