steiger aan meer

Burn-out preventie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in de zorg en het bieden van (basis)inzicht in het burn-out proces gericht op het voorkomen hiervan.

Plezier, drive en balans houden in je werk betekent keuzes maken, waarbij niet kiezen ook een keuze inhoudt. Richting geven aan je loopbaan in de zorg met behoud van plezier in je werk. Hierbij hebben we aandacht hebben voor zingeving en persoonlijke effectiviteit. Het is een ervaringsgerichte training. Bij aanvang van de training formuleren de deelnemers een eigen ontwikkelvraag over duurzame inzetbaarheid. Stapsgewijs gaat men onder leiding van ons op zoek naar eigen antwoorden. Aan het einde van de training wordt de responsie gebundeld in een gezamenlijk advies voor de afdeling.

Perioden van werkstress kent iedereen en dat is ook helemaal niet erg. Het is anders als werkstress en (onderdrukte) frustratie structureel wordt en zorgt voor overspannen reageren. Wanneer de stress door bevlogen en betrokken medewerkers geïnternaliseerd wordt kan dit leiden tot ernstige overbelasting en gezondheidsklachten. De scheidingslijn vervaagt meer en meer tussen werk en privé met email en WhatsApp. Iemand vertelde; "Terwijl ik mij net ziek heb gemeld kreeg ik een WhatsApp van een regievoerende met een vraag over planning die nu opgelost moest worden. Terwijl ik in bed lig reageer ik toch". Wie gaat hier voorbij aan een grens, de persoon in kwestie of de leidinggevende? Of is dit de nieuwe norm?

Opbrengst

  • basiskennis van het burn-out proces
  • inzicht in keuzes maken en wat daaruit voortvloeit
  • antwoorden op individuele ontwikkelvraag over duurzame inzetbaarheid
  • advies vanuit de medewerkers voor duurzame inzetbaarheid naar de afdeling
  • inzicht in balans tussen werk en privé, kiezen voor gezondheid
  • afspreken gedragsnormen over werk en privé